Priser

Prisliste Sauda Motorbåtforening pr. 2019KronerIkke-medlem
Medlemsavgift pr. år600
Ikke utførte dugnadstimer – pr time200
Naustleige
De som har båten liggende i naustet om sommeren, betaler samme naustleige som om vinteren som følgende:
Opp til 500 cm1.0002.000
Mellom 501 og 800 cm1.2002.400
Mellom 801 og 1000 cm1.5003.000
Mellom 1001 og 1200 cm2.0004.000
Over 1200 cm3.0006.000
Utendørs opplag u/strøm opp til 700 cm5001.000
Utendørs opplag u/strøm over 700 cm6501.300 
Kjøp utrigger. Markedspris. Forespørsel til havnesjef
Båtfeste utrigger-bredde 200 – 300 cm8001.600 
Båtfeste utrigger-bredde 301 – 400 cm1.0502.100
Båtfeste utrigger-bredde 401 – 500 cm1.3502.700
Båtfeste uten utrigger i bøye fra land. Medlem, pr sesong 8001.600
Båtfeste uten utrigger i bøye fra land. ”Ikke medlemmer” pr. mnd.400700 
Tilkobling til strøm til til båter som ligger ute i vintersesong blir avregnet i forhold til strømmåler, avlest av havnesjef siste opptaksdag og fram til første utsettsdag eller ved frakopling 
Båtfeste langs flytebrygge, inngangssum lik som for utriggerplass14.500
Båtlengde 801 til 1200 cm1.0502.100 
Båtlengde 1201 til 1500 cm1.3502.700 
Utrigger Leige pr. mnd. Ikke medlem5001.000
Naustlei for kajakk, pr.stk. 300600
Båtopptak/utsetting i sesong 5001.000
Leige av foreningsbåt eks. drivstoff, pr dag450Ikke til andre 
Medlemmer som ikke har betalt innen betalingsfristen vil motta purring. Hvis kasserer ikke har mottatt oppgjør etter purring innen 1 mnd., tapes alle medlemsrettigheter.